Frighetto don Luigi

don
Luigi
Frighetto
Presbitero diocesano
28-12-1927
13-07-1952